Hemsidan

VETERANBÅTSDAGEN 2016

Föreningen Sirmiones Skeppslag bildades 21 september 2004.
Skeppslagets namn kommer från snipan Sirmione, som är byggd på Väster Jär
omkring år 1915 troligen av båtbyggaren Nils Jönsson.
Det kan också vara hans son Jöns Nilsson.
Föreningens inriktning är tt ta vara på gamla bruksbåtar och fiskesnipor
Byggda av båtbyggare runt Skånekusten.

Föreningen skall i övrigt främja medlemmarnas intresse vad gäller bevarande
av materiel med anknytning till den kustnära miljön kring Trelleborg.

Se vidare i kalendarium ! (Viktig datum)

Medlemsantalet är förnärvarade c:a 100 personer.
—————————————————————————
Månadsmöte: Första tisdagen i månaderna mars, juni, september och december kl. 19.00 i TBS-klubbhus, Gislövs Läge.

(Sidan ändrad 16-06-30 BW)