Hemsidan

Arbetsdagar:

tisdag 22 nov.
Bygg-gruppen startar tillbyggnad av Fiskemuseet.
Är du intresserad kontakta Arne N. eller Mats L.
 
tisdag 29 nov.   9-12
tisdag   6 dec
tisdag 13 dec. 
Juluppehåll, V51, V52, V01, V02.
 
Start 2017
tisdag 10 januari  9-12
 
Hälsningar
Styrelsen
____________________________________________________________
 

Föreningen Sirmiones Skeppslag bildades 21 september 2004.
Skeppslagets namn kommer från snipan Sirmione, som är byggd på Väster Jär omkring år 1915 troligen av båt-byggaren Nils Jönsson. 
Det kan också vara hans son Jöns Nilsson.
Föreningens inriktning är att ta vara på gamla bruksbåtar och fiskesnipor byggda av båtbyggare runt Skånekusten.

Föreningen skall i övrigt främja medlemmarnas intresse vad gäller bevarande av materiel med anknytning till den kustnära miljön kring Trelleborg.

Bästa Sirmione vänner!

Vår veteranbåtsflotta finns nu på land efter en fin båtsäsong. Huvuddelen av båtarna finns i den byggnad som vi kallar ”varvet”.

Sirmiones Skeppslag har träffat avtal med Utvecklingsbolaget i Trelleborg om att överta den bod som vi kallar museet. Bygglov har sökts för att renovera byggnaden. Renoveringen kan genomföras tack vare bidrag från Riksantikvarie ämbetet .
Föreningen har också sök bidrag från Trelleborg kommun för att kunna handikappanpassa byggnaden som kommer att kallas Fiskemuseet i Gislövs läge.


Se vidare i kalendarium !

Medlemsantalet är för närvarade c:a 100 personer.

—————————————————————————
Månadsmöte: Första tisdagen i månaderna mars, juni, och december kl. 19.00 i TBS-klubbhus, Gislövs Läge

Från tisdagen den 6 september återgår vi till arbetsmöten kl. 9 – 12, där vi tar hand om våra båtar.

(Sidan ändrad 16-11-21 LP)