Hemsidan

 

Föreningen Sirmiones Skeppslag bildades 21 september 2004.
Skeppslagets namn kommer från snipan Sirmione, som är byggd på Väster Jär
omkring år 1915 troligen av båtbyggaren Nils Jönsson.
Det kan också vara hans son Jöns Nilsson.
Föreningens inriktning är tt ta vara på gamla bruksbåtar och fiskesnipor
Byggda av båtbyggare runt Skånekusten.

Föreningen skall i övrigt främja medlemmarnas intresse vad gäller bevarande
av materiel med anknytning till den kustnära miljön kring Trelleborg.

Se vidare i kalendarium ! (Viktig datum)

MUSEI BYGGNADEN.

Vi har den 1 sept övertagit musei byggnaden från Utvecklingsbolaget. Inför hösten kommer vi att klä om museet med ny panel. Projektledare för detta är Arne N och Mats L. Vi har satt av 50 tkr till detta.

HEMBYGGDSFÖRENINGENS DAG.

På söndag den 13 september är det hembyggdsföreningens dag, och vi kommer att ha öppet hus i museet och på veteranbåtsbryggan. Vi kommer också att visa filmen 100- årig bro fån dåtid till nutid,. Vi har öppet mellan 11.00 ? 15.00.

Filmen visas varje heltimme  mellan 11-14.

 

 

Medlemsantalet är förnärvarade c:a 100 personer.
—————————————————————————
Månadsmöte: Första tisdagen i månaderna mars, juni, september och december kl. 19.00 i TBS-klubbhus, Gislövs Läge.

Från tisdag 6 september återgår vi till arbetsmöten kl. 9 – 12, där vi tar hand om våra båtar.

(Sidan ändrad 16-09-07 BW)