Ankarna

Ankarna i hamnen
Det finns två gamla ankare i Gislövshamn som tillhör Trelleborgsmuseum. Skeppslaget har tagit ansvar för undehållet av dem.

Ankaret med trästock.
Ankaret är daterat till början av 1700 talet. Trästockens konstruktion och arm kan vara av en typ som gjordes i slutet av 1600 talet.

Ankare utan trästock.
Ankaret är daterat till slutet av 1600 talet eller början av 1700 talet och saknade trästock.

Rekonstruktion av ankarets trästock
Vi har undersökt hur en rekonstruktion av trästocken skulle kunna utföras.

Vi har också undersökt om man kunde avläsa vem som smitt ankarna men tyvärr det går inte att se något på dem.

(16-09-04 BW)