Hemsidan

Bästa Sirmione vänner!

Sedan tisdag den 24 januari är vi i full gång med arbetet på varvet. 
Tillbyggnaden av Kustfiskemuseet har tidvis stannat av på tisdagarna,
men fortgår övriga dagar. 
Vi har hittills gynnats av bra utomhusväder och har kommit så långt att det
i huvudsak endast återstår inomhusarbete.
Du som har bilder och annan historisk information om Gislövs läge hör av dig till oss.

Hälsningar
Styrelsen
____________________________________________________________
 

Föreningen Sirmiones Skeppslag bildades 21 september 2004.
Skeppslagets namn kommer från snipan Sirmione, som är byggd på
Väster Jär omkring år 1915 troligen av båt-byggaren Nils Jönsson. 
Det kan också vara hans son Jöns Nilsson.
Föreningens inriktning är att ta vara på gamla bruksbåtar och fiskesnipor byggda av båtbyggare runt Skånekusten.

Föreningen skall i övrigt främja medlemmarnas intresse vad gäller bevarande av materiel med anknytning till den kustnära miljön kring Trelleborg.

Bästa Sirmione vänner!

Vår veteranbåtsflotta finns nu på land efter en fin båtsäsong. Huvuddelen av båtarna finns i den byggnad som vi kallar ”varvet”.

Sirmiones Skeppslag har träffat avtal med Utvecklingsbolaget i Trelleborg om att överta den bod som vi kallar museet. Bygglov har sökts för att renovera byggnaden. Renoveringen kan genomföras tack vare bidrag från Riksantikvarie ämbetet .
Föreningen har också sök bidrag från Trelleborg kommun för att kunna handikappanpassa byggnaden som kommer att kallas Fiskemuseet i Gislövs läge.


Se vidare i kalendarium !

Medlemsantalet är för närvarade c:a 100 personer.

—————————————————————————
Månadsmöte: Första tisdagen i månaderna mars, juni, och december kl. 19.00 i TBS-klubbhus, Gislövs Läge

Arbetsmöten tisdagar kl. 9 – 12, där vi tar hand om våra båtar.

(Sidan ändrad 20-03-2017 LP)