Medlemsansökan

 
 
Om Du vill bli medlem i Föreningen Sirmiones Skeppslag är vi tacksam erhålla Dina uppgifter enligt nedan och lämna eller maila dem till föreningen.

Det går utmärkt att vara med som endast stödjande medlem och årsavgiften är fn 300:-.

Årsavgiften insättes på bankgirokonto nr 5872-7231 eller föreningens bankkonto hos Handelsbanken nr 6821-377 385 018.

Önskade uppgifter om Dig:

Namn, Personnummer eller födelseår, Adress, Telefon – gärna både fast och mobil E-mailadress

Vill Du på annat sätt stödja föreningen finns möjlighet till reklamplatser mm. Tag kontakt med Anders Johansson eller Mats Landén.


Kontaktpersoner:
Anders Johansson, tel: 0706205561
e-mail anderstn5@gmail.com

Mats Landén, tel: 0703451614 
e-mail mats.landen@telia.com