Motorverkstaden.

Motorverkstaden.

 

 

 

 

 

 

 

Gert frågar sig om detta kan vara eller bli en motor?

Skeppslaget förfogar över ett antal motorer som har ett varierat tillstånd.
De motorer som kanske är intressantast är Tändkulemotorerna.