Prammen

Auf Deutsch

In English

Mått: 3925 mm x 1580 mm x 445 mm.

Byggnadsmaterial: Spant av alm.  Bordläggning av gran. förstäven av ek.

Motor: Handkraft.

Byggnadsår: 2008 -2009. (Original från 1975)

Båtbyggare: Sirmiones – skeppslag.

Konstruktör: Malte Göransson på Öster Jär, Trelleborg.

 

Ett av vinterns arbete för skeppslaget har varit att bygga en flatbottnad eka efter båtbyggaren Malte Göranssons ritningar.

Prammen var en vanligt förekommande båttyp, fram till 1970 – talet.
Prammen användes främst som landgångsbåt till sniporna som låg förtöjda upp till 200meter från kusten”.

Man använde även prammen för småfiske invid land.
Den betydligt större ”bottengarnsprammen”,av samma typ, 6-7 meterlång, användes vid utsättning och upptagning av bottengarn och vid pålning, då  två prammar var hopkopplade till en pålkran, ”hejare”.

pram