Tudehuset (mistluren)

Auf Deutsch

In English

Mistsignalen i Gislövsläge installerades 1933 första gången och då med en manuell handtuta.
Fiskarnas söner fick handpumpa den manuella pumputrustningen har det berättats.

En större ändring gjordes 1959. Man byggde ”Tudehuset” och installerade en automatisk anläggning det är den utrustning som finns i dag i byggnaden och som nu har restaurerats.

Finansieringen år 1959,  gjordes för så kallade bensinskattemedel ett bidrag som utbetalades till fiskarna .
Arbetet utfördes av den egna fiskareföreningen.

De aktiva i föreningen vid den tiden (år 1960) var Ordföranden Hugo Nilsson, Kassören  Anders Persson. Kassaboken är justerad av  Nils Jönsson och Evald Nilsson.

Ljudet är en ”Tyfon” (vilket är en tillverkares namn på produkten) kännetecknas av att ha ett
konstant ljud och inte som en siren där ljudstyrkan varierar.

Utrustningen består av en luftpump som matar ett programverk som i sin tur reglerar
luftflödet till Tyfonen.  Ljudet ärr en ton på ca. 360 Hz och bestod av två (2) tonstötar var minut:

IMG_0057re

Bilden visar utrustningen inne i tudehuset.

Tudehus2

Huset med Tyfonen

 

Signal-001

Ton 1.5 sek
Tyst 2 sek
Ton 4 sek
Tyst 52.5 sek
Totalt 60 sekunder

Lyssna på ljudet

Signalen gavs endast för ortens fiskare och normalt när
sikten var mindre än 2 nautiska mil.
Under 1980 talet började man använda andra navigerings-system exempelvis Decca – navigator
och RADAR. Därmed blev behovet för mistsignal från land inte nödvändigt.
Man kunde navigera fram till hamninloppet med hjälp av dessa elektronisk hjälpmedel.
Sista gången den utnyttjades var i början på 1990-talet.

Då Sirmiones skeppslag (2006) ringde runt för att höra om det fanns någon dokumentation på dessa
mistlurar fann vi varken något papper eller några mistlurar som fungerade eller någon
som hade kunskap om hur dom fungerade.

Vi har nu återställt mistluren för att kunna visa upp den vid speciella tillfällen, det är inte ett
navigerings hjälpmedel i dag.

Normalt testar vi mistluren första tisdagen i månaden kl.19.00 när vi har månadsmöte.

Koordinater
WGS 84 (lat, lon):
N 55° 21.286′, E 13° 13.652′

WGS 84 decimal (lat, lon):
55.35477, 13.22754

RT90: 139121, 1336518

SWEREF99 TM: 6135701, 387627

Sidan ändrad: 14-11-16
BW