Varvet

Sirmiones – skeppslags varv.

Skeppslaget har tillgång till utrymmen för att kunna reparera båtarna.

Varvet

 

 

 

Vi har möjliget att inomhus ställa upp ett antal båtar.

 

 

 
Ett spant tillsågas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Solöga” får sin putsning.

 

 

Motorverstaden